ĐỘC GIẢ VIP CỦA ĐẠI LỘ HÀNH ĐỘNG

Bạn sẽ được sở hữu tất cả trong Combo “ĐỘC GIẢ VIP”

  • Sách giấy và Ebook Đại Lộ Hành Động 406.326 ₫
  • Sổ tay giấy và Ebook 15 câu hỏi 127.926 ₫
  • Audio và Video book của Đại Lộ Hành Động 1.599.000 ₫
  • Video vẽ tay của Đại Lộ Hành Động 2.599.000 ₫
  • Bộ Video ngắn Đại Lộ Hành Động 406.326 ₫
  • Cộng đồng Đại Lộ Hành Động có tác giả Vô giá

Tổng giá trị ít nhất

5.732.252 ₫

ĐẦU TƯ MỘT LẦN, SỞ HỮU CẢ ĐỜI

NHÂN DỊP LINH XUẤT BẢN
QUYỂN SÁCH ĐẦU TIÊN CỦA MÌNH

5.732.252 ₫

Chỉ cần 399.999 ₫ Để Sở Hũu

1
SHIPPING
Where to ship it?

Thông Tin Đặt Hàng

Sản phẩm
SL
Giá
1
Độc giả VIP Đại Lộ Hành Động
-
+
399.000 

  • Sau khi đặt hàng, bạn hãy chuyển khoản tới số tài khoản của Linh. Đơn hàng sẽ được xử lý tự động

Scroll to Top