Nạp Trí Tuệ Vào Não Bộ 20092023

Hôm nay mình học được điều này thôi đã thấy cực kỳ quan trọng rồi. 

Một là copy của bạn có hiệu quả, hai là bạn chết đói. Luyện tập mọi lúc mọi nơi mọi thời điểm viết CW đến thành tạo ăn vào máu. 

Bí kíp tăng doanh số vô hạn là đây. 

Chơi tới bên thôi. 

Đặc biệt, ấn tượng với kết quả bán một loạt sản phẩm giá 49$ và kiếm về hàng triệu đô. Ngon. 

*Nữa đêm học được một bài học quý: Bạn yếu đừng hỏi tại sao người ăn hiếp bạn, khi bạn mạnh chẳng ai dám đụng đến bạn.

* Chợt não nhớ bài học 2 mặt đồng xu, tiếp tục là một bài học quý. 


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top