Nạp Trí Tuệ Vào Não Bộ 19092023

Cảm ơn quyển sách HÀNH TRÌNH VIẾT SÁCH của tác giả Kelly Notaras đã truyền cho mình thêm niềm tin mãnh liệt vào hành trình viết sách của mình trong suốt phần đời còn lại của mình. 

Mình lụm được vài điều hay ho thú vị sau:

 • Sách mang tài năng, giá trị của mình đi phục vụ người khác, thay đổi cuộc sống của họ theo cấp số nhân, hoàn toàn tự động. 
 • Nền tảng quan trọng của một tác giả là độ lớn của danh sách email.
 • Tác giả phải có một cuốn sách hay và một nền tảng tuyệt vời. 
 • Viết mỗi ngày, mọi lúc mọi nơi mọi thời điểm có thể. (90 phút mỗi ngày)
 • Chọn 1 siêu độc giả, viết riêng chuyên biệt cho người đó. (chủ đề càng hẹp càng tốt)
 • Thiết kế bìa sờ nắn cắn được thực tế ngay từ đầu. 
 • Tên sách chính là móc câu đầu tiên, cực kỳ quan trọng. 
 • Nghiên cứu danh sách sách bán chạy New York Times. 
 • Viết theo đúng cấu trúc là điều cực kỳ quan trọng. 
 • Nhận thức và thay đổi khuôn mẫu là điều quan trọng để tan biến những trở ngại khi viết sách. 
 • Làm việc với biên tập viên phù hợp ngay từ đầu

Cảm ơn tác giả đã hào phóng chia sẻ, và đội ngũ xuất bản quyển sách này ở Việt Nam đã đưa kiến thức quý giá này đến những tác giả người Việt. 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top